Luận điệu xảo trá của những kẻ hiềm khích, chống phá đã bị bẻ gẫy

15/05/2018 06:18
Theo Quân đội nhân dân
(GDVN) - Thành công của Hội nghị Trung ương 7 là minh chứng sinh động, luận cứ thuyết phục, vạch trần toàn bộ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực phản động.

Ngày 12/5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Thành công của Hội nghị Trung ương 7 là minh chứng sinh động, luận cứ thuyết phục, vạch trần toàn bộ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc thâm độc, bịa đặt trắng trợn của các thế lực phản động, chống phá cách mạng Việt Nam.

Lật tẩy hai chiêu trò dơ bẩn

Từ đầu tháng 5, trên các trang mạng nước ngoài tung ra nhiều tin đồn, suy đoán rằng tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có biến cố, xáo trộn về nhân sự ở vị trí "tứ trụ" (tức nhân sự ở các chức danh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội).

Tác giả của những bài viết toan lo, rằng sự xáo trộn ấy sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là gây mất đoàn kết trong Đảng, do các phe cánh bày mưu tính kế, hạ bệ lẫn nhau...

Và sự bịa đặt trắng trợn ấy ngay lập tức bị giội thẳng "gáo nước lạnh", khi mà kỳ họp lần này của Trung ương diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo đó, Trung ương chỉ bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư, kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhằm mục đích tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kết quả biểu quyết và bầu nhân sự cũng rất tập trung (với số phiếu trên 96%), cho thấy sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết cao trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương.

Luận điệu xảo trá của những kẻ hiềm khích, chống phá đã bị bẻ gẫy ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7.

Trước thềm Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, các luận điệu còn tung hô: Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chủ ý bưng bít thông tin về hội nghị lần này, bởi tính nhạy cảm về nội dung mà hội nghị thảo luận.

Thế nhưng, thực tế trước, trong và sau khi hội nghị diễn ra hoàn toàn không phải vậy!

Xin kể lại rằng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" thực hiện nhiệm vụ khảo sát, xin ý kiến các tầng lớp xã hội, tổ chức, cơ quan, đơn vị để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII xem xét, quyết nghị.

Và suốt thời gian chuẩn bị, hàng chục cuộc hội thảo, cuộc họp ở nhiều khu vực do Ban Chỉ đạo tổ chức, cùng 128 hội nghị cấp đảng bộ trực thuộc Trung ương bàn về công tác cán bộ được công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Cùng với đó, cơ quan tư vấn cho Trung ương là Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đội ngũ trí thức nước nhà đã tổ chức nhiều diễn đàn khoa học, tiến hành khảo sát thực tế ở nhiều địa phương, tạo ra nhiều kênh thông tin đa chiều, phong phú nhằm huy động sự đóng góp của toàn dân cho dự thảo đề án công tác cán bộ và các dự thảo văn kiện khác...

Luận điệu xảo trá của những kẻ hiềm khích, chống phá đã bị bẻ gẫy ảnh 2Đốt đuốc, soi chân mình!

Với cách làm đó nên tinh thần của Trung ương lần này được đến với dân rất sớm, rất đầy đủ, công khai.

Trước ngày hội nghị khai mạc khoảng 2 tháng, nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã mở chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về tinh thần, nội dung sẽ được Hội nghị Trung ương 7, khóa XII xem xét, quyết nghị.

Việc tuyên truyền được tiến hành với tinh thần thẳng thắn, công khai, bảo đảm tính thời sự và đúng sự thật.

Nhiều cơ quan báo chí còn chủ động tổ chức vệt bài phân tích sâu về hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ của Đảng thời gian qua; tạo dấu ấn lớn trong dư luận, khích lệ tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên, quần chúng, huy động ý kiến đa chiều của nhiều giai tầng, tạo nên diễn đàn chính trị sâu rộng trong toàn xã hội...

Với nội dung các văn kiện vừa được quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, cho thấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất cầu thị, trân trọng ý dân, chủ động lĩnh hội, tiếp thu đóng góp của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương để bổ sung, hoàn thiện 3 đề án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng.

Hạ bệ cái gọi là "lợi ích nhóm trên nghị trường"

Trong các ngày diễn ra hội nghị, phóng viên các cơ quan báo chí đều có mặt tại các phiên thảo luận để phản ánh trung thực những diễn biến hội nghị.

Sau mỗi lần hoàn thành đầu việc chương trình, sau mỗi quyết định của Trung ương các báo đều nhất loạt đăng tải tin, bài, cung cấp đến toàn dân cái nhìn đa chiều, toàn diện về diễn biến và kết quả của hội nghị.

Đó là sự thật hiển nhiên có thể thấy được; là tinh thần, nội dung chủ lưu trong dòng chảy thông tin báo chí, dư luận xã hội, cũng như trên không gian mạng Việt Nam những ngày qua.

Hơn thế, tự thân sự thật đó đã bóc mẽ, hạ bệ, vạch trần lối xuyên tạc bịa đặt trắng trợn, suy diễn về việc "cố tình bưng bít thông tin" của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Luận điệu xảo trá của những kẻ hiềm khích, chống phá đã bị bẻ gẫy ảnh 3Kỷ cương phép nước không cho phép "chọc gậy bánh xe, đục nước béo cò"

Ngoài hai chiêu trò vừa vạch trần ở trên, trước Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, những kẻ hiềm khích còn tự nghĩ ra một khái niệm khá kỳ lạ: "Lợi ích nhóm trên nghị trường".

Từ đó, chúng suy diễn: "Hội nghị Trung ương là một dịp để những người cầm đầu bộ máy quyền lực túm lại với nhau, bàn thảo kế hoạch hiện thực hóa lợi ích nhóm".

Thực tế trong các phiên thảo luận cho thấy, đã có gần 50 ý kiến trình bày trực tiếp tại hội trường; hàng trăm ý kiến thảo luận ở tổ; và gần như đại biểu nào cũng có tham luận gửi về Đoàn Chủ tịch Hội nghị để tham gia góp ý bổ sung, hoàn thiện các văn kiện.

Tinh thần nói thẳng, nói đúng, nói thật luôn xuyên suốt và bao trùm trong mỗi ý kiến.

Thậm chí với những vấn đề mới và khó, các đại biểu tranh luận rất gay gắt, mạnh mẽ, bảo vệ quan điểm, chính kiến khác nhau trên cơ sở dân chủ, tôn trọng chân lý khoa học và thực tiễn khách quan.

Tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm càng được thể hiện rõ nét ở việc Trung ương cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã không ngần ngại, cả nể hay nói tránh, mà thẳng thắn "điểm mặt, chỉ việc", tách bạch giữa thành quả và hạn chế, giữa ưu và khuyết, giữa được và chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương giao phó.

Trên cơ sở những đóng góp đó, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cầu thị lắng nghe, tự phê bình sâu sắc.

Không chỉ mạnh mẽ chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, Trung ương còn thống nhất ban hành các giải pháp "rất mạnh tay" trong rèn luyện cán bộ, quản lý và kỷ luật cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Trong 8 nhóm giải pháp lớn của công tác cán bộ được Hội nghị Trung ương xác định đều có điểm chung và rất hay ở chỗ:

Đã đặt lợi ích của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cán bộ; buộc cán bộ phải biết cách hy sinh, chấp nhận hy sinh vì lợi ích chung của sự nghiệp cách mạng.

Bởi thế, ngay sau khi bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công khai rộng rãi (sáng 12/5), dư luận xã hội bày tỏ sự đồng thuận, phấn khởi trước chủ trương phải "nhốt" quyền lực vào lồng cơ chế, pháp luật.

Người dân cho rằng, Trung ương quyết liệt như vậy là rất quý và đáng kính; thể hiện ý chí quyết tâm cao của những người đứng đầu đất nước.

Bởi lẽ, tập thể Trung ương Đảng gồm phần lớn là cán bộ chủ chốt, chủ trì ở các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương lại đi quyết định một chủ trương để khống chế, kèm cặp, ràng buộc chính mình.

Luận điệu xảo trá của những kẻ hiềm khích, chống phá đã bị bẻ gẫy ảnh 4“Thầy bói xem voi” và những góc nhìn tiêu cực, thiển cận về Đảng

Nhiều người lật ngược vấn đề: Tại sao không để quyền lực tự do, tự tại để mỗi cán bộ Trung ương có điều kiện lợi dụng những kẽ hở hòng tư lợi cá nhân?

Tại sao phải chống "chạy chức, chạy quyền", trong khi nếu vấn nạn này tiếp diễn thì có lợi cho những người đứng đầu tổ chức?

Họ sẽ có thêm "lộc lá", quà cáp biếu xén và nhiều thứ lợi ích riêng tư khác cho bản thân, người thân, gia đình và lợi ích nhóm...?

Và như vậy, chắc chắn, những quyết định của Trung ương lần này là vì lợi ích chung, để "ích nước, lợi nhà".

Đó là bằng chứng sống, thuyết phục về tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước mà gạt bỏ mưu cầu cá nhân của đội ngũ các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Cũng với quyết tâm chống "chạy chức, chạy quyền", nâng cao hiệu quả lãnh đạo, Trung ương nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, huyện không phải là người địa phương.

Phần việc này được làm ngay sau thành công hội nghị và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Trước quyết định này, toàn dân bày tỏ sự hoan nghênh, đồng thuận, bởi lẽ ai cũng hiểu, đây là giải pháp khả thi giúp khắc phục, đẩy lùi được ngay thực trạng kéo bè kéo cánh, cục bộ địa phương, nâng đỡ, bổ nhiệm người thân, người nhà...

Đó là chủ trương có lợi cho tổ chức, nhân dân.

Cùng với đó, người dân cũng hiểu được, những người quyết định chủ trương này là các Ủy viên Trung ương Đảng và số đông đang giữ chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

Do đó, các đồng chí này phải tự ý thức rất cao, trách nhiệm rất lớn mới đi đến quyết định cuối cùng mà sắp tới họ phải làm gương thực hiện trước, chấp nhận hy sinh thiệt thòi về phần mình.

Luận điệu xảo trá của những kẻ hiềm khích, chống phá đã bị bẻ gẫy ảnh 5Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ

Ấy là việc mỗi Ủy viên Trung ương Đảng là bí thư tỉnh ủy, thành ủy phải thực hiện nhiệm vụ ở những địa phương khác; phải chấp nhận những rào cản về tư tưởng, tâm lý, thời gian, không gian khách quan chi phối; phải xa quê hương, xa gia đình với nhiều nảy sinh liên quan đến hậu phương cán bộ...

Tất cả những vấn đề ấy được dự báo trước, được các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng nhận thức rõ, thế nhưng gần 180 cánh tay vẫn tự tin đưa cao, thống nhất quyết định cuối cùng.

Điều đó chứng tỏ các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã biết đặt lợi ích của tập thể lên trên, biết hy sinh cá nhân vì sự nghiệp cách mạng chung.

Như vậy, tinh thần thẳng thắn, quyết liệt của Trung ương là khác xa, thậm chí trái ngược với những luận điệu ngụy biện, bịa đặt của các thế lực thù địch chống phá, rằng Trung ương đang "lợi ích nhóm trên nghị trường", cấu kết nhau để dò dẫm tìm cách mị dân, đề ra những quyết sách có lợi cho bộ phận tầng trên của hệ thống cầm quyền.

Rất dễ nhận thấy, sau Hội nghị Trung ương 7, khóa XII thành công tốt đẹp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng thêm vững tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tin tưởng rằng, sắp tới, những nghị quyết chiến lược khi được ban hành sẽ trở thành những ngọn đèn pha soi sáng để Đảng vững tay chèo, đưa con thuyền cách mạng cập bến những thành công mới.

Và những nghị quyết chiến lược ấy sẽ soi rọi mọi ngõ ngách đời sống thực tiễn xã hội, để những kẻ xuyên tạc, chống phá không còn bóng tối để núp bóng, ẩn mình!

Theo Quân đội nhân dân