Nên mạnh dạn nghĩ đến bỏ kỳ thi quốc gia

Nên mạnh dạn nghĩ đến bỏ kỳ thi quốc gia
(GDVN) - Ở bậc phổ thông, chúng ta đã mạnh dạn giao trường chọn sách giáo khoa giảng dạy thì việc giao cho họ tổ chức thi, kiểm tra để xét tốt nghiệp cũng nên nghĩ đến.