Loại hóa đơn nào có thể thanh toán online?

Loại hóa đơn nào có thể thanh toán online?
(GDVN) - Cùng với việc sử dụng nhiều dịch vụ thì việc làm sao để thanh toán hóa đơn một cách nhanh và tiện lợi nhất lại trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.