Nâng cao hiệu quả Mạng Thông tin quốc gia về An toàn vệ sinh lao động

19/12/2014 09:00
Nguyễn Hoàng
(GDVN) - Năm 2015 sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để triển khai tích cực Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác An toàn vệ sinh lao động.

Ngày 19/12/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Mạng thông tin quốc gia về An toàn vệ sinh lao động (ATVSL Đ) lần thứ 18 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Mạng thông tin quốc gia về ATVSL Đ, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động về ATVSLĐ, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thành viên vì mục tiêu phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động, bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động.

Nâng cao hiệu quả Mạng Thông tin quốc gia về An toàn vệ sinh lao động ảnh 1
Hội nghị Mạng thông tin quốc gia về An toàn vệ sinh lao động tổ chức ngày 19/12.

Với sự nỗ lực duy trì, thúc đẩy các hoạt động thông tin về ATVSLĐ của các cơ quan đầu mối trong những năm qua như xuất bản ấn phẩm, các bản tin, tạp chí, thông tin qua mạng với nhiều bài phân tích chuyên đề, tin tức, cung cấp các văn bản pháp luật đã tạo ra một diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin đa chiều, phong phú góp phần cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, cũng như những người cần sử dụng thông tin. Các tài liệu huấn luyện, các chương trình huấn luyện cho các đối tác Mạng thông tin đã góp phần thúc đấy các hoạt động huấn luyện, nâng cao nhận thức cho đông đảo người lao động ở cơ sở, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động.

Công tác ATVSLĐ ngày càng được quan tâm triển khai ở các cấp doanh nghiệp, hướng đến người lao động trong nông nghiệp, trong các ngành có nguy cơ cao về TNLĐ như xây dựng, khai thác đá, sử dụng hóa chất, trong các làng nghề, hợp tác xã và đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng được chú trọng… những hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc cải thiện ATVSLĐ, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động. 

Nâng cao hiệu quả Mạng Thông tin quốc gia về An toàn vệ sinh lao động ảnh 2
Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn Lao động.

Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn Lao động đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan thành viên trong việc góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, đồng thời cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của công tác ATVSLĐ trong năm 2015 và thời gian tới là tập trung mọi nguồn lực để triển khai tích cực Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ATVSLĐ đến các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở, doanh nghiệp; hoàn thiện Luật ATVSLĐ; triển khai kế hoạch thực hiện Công ước 187 của ILO về thúc đẩy khung chính sách quốc gia về ATVSLĐ mà Việt Nam đã phê chuẩn; thúc đẩy thực hiện văn hóa an toàn tại nơi làm việc…

Do đó, đề nghị các cơ quan thành viên mạng cần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường phối hợp lẫn nhau và thúc đẩy các hoạt động ATVSLĐ tại doanh nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. Bên cạnh đó, cần trao đổi để tìm biện pháp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng, nhằm xây dựng mạng thông tin Quốc gia về ATVSLĐ ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Nguyễn Hoàng