Năm mèo nói chuyện… chuột (2)

Năm mèo nói chuyện… chuột (2)
GDVN- Chừng nào GD vẫn còn bị liên tưởng đến “chuột chạy cùng sào” và “chuột bạch” thì tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện khó có thể mang lại kết quả mỹ mãn.

Năm mèo nói chuyện… chuột (1)

Năm mèo nói chuyện… chuột (1)
GDVN- Mấy chục năm nay, không ít người - cả già lẫn trẻ, người dân và đội ngũ cán bộ quản lý - đều biết đến câu: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”.