"Cáo gửi chân" vào Sữa học đường?

"Cáo gửi chân" vào Sữa học đường?
(GDVN) - Chính phủ quyết định dùng sữa tươi cho Sữa học đường vì sức bật của giống nòi và phát triển chăn nuôi bền vững, nhưng một số địa phương đang làm trái quy định.