Người đứng đầu phải chủ động từ chức khi không còn đủ năng lực, uy tín

15/05/2019 06:35
AN NGUYÊN
(GDVN) - Người đứng đầu các cấp phải nghiêm khắc với bản thân, không lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Quy định số 1224-QĐ/TU quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,  trước hết là cán bộ, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp.

Chủ động xin từ chức

Theo đó, những cán bộ, lãnh đạo này phải gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Người đứng đầu phải chủ động từ chức khi không còn đủ năng lực, uy tín ảnh 1
Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải nghiêm khắc với người thân. (trong ảnh: Tỉnh ủy Quảng Nam công bố quyết định về bổ nhiệm cán bộ).

Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi để tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.

Cán bộ sống buông thả nhưng giả vờ đạo đức là mầm họa cho dân tộc

Thực sự cầu thị, tự giác, trung thực; có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh; bảo vệ người tốt; không tranh công đổ lỗi, không lợi dụng phê bình với động cơ xấu. 

Dũng cảm nhận khuyết điểm và nhận trách nhiệm khi có khuyết điểm hoặc khi cơ quan, đơn vị, lĩnh vực do mình phụ trách có khuyết điểm; phải có kế hoạch sửa chữa và tích cực sửa chữa.

Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

Kiên quyết chống những biểu hiện sau:

Ngoài ra, quy định này cũng nêu rõ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải nghiêm khắc với người thân và kiên quyết chống những biểu hiện sau:

Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Giả dối - thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏ

Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình; chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, của tập thể.

Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm...

Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; cục bộ địa phương, thiếu công tâm, khách quan trong công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.

Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức: tặng quà, nhận quà vì vụ lợi.

Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đấu giá đất đai, tài sản nhà nước trái quy định.

Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng  thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa lãng phí.

Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định.

Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

AN NGUYÊN