Giờ mới khóc mếu thì có ý nghĩa gì đâu!

Giờ mới khóc mếu thì có ý nghĩa gì đâu!
(GDVN) - Những giọt nước mắt muộn màng không thể xóa được tội lỗi mà nó còn thể hiện một sự tham lam, ích kỷ khi họ chỉ nghĩ cho mình, nghĩ cho một số người...