Nên cấm Hiệu trưởng nhận quà Tết?

Nên cấm Hiệu trưởng nhận quà Tết?
(GDVN) - Việc này là để giữ gìn môi trường sư phạm trong sáng và hạn chế những tiêu cực, nhũng nhiễu và lãng phí trong các cơ sở trường học.