Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít

11/04/2012 18:17
Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Nhất quỷ nhì ma thứ ba chắc là con nít.
Tống Linh (sưu tầm)