Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít

11/04/2012 18:17
Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Nhất quỷ nhì ma thứ ba chắc là con nít.
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 1
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 2
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 3
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 4
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 5
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 6
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 7
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 8
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 9
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... con nít ảnh 10
Tống Linh (sưu tầm)