Những doanh nghiệp bị nêu tên đã nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội

18/04/2018 06:00
Ngọc Hân
(GDVN) - Tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội mà 4 doanh nghiệp nộp lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội 1,25 tỷ đồng.
Những doanh nghiệp bị nêu tên đã nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội ảnh 1
Các chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng thuận lợi hơn cho người lao động.

Trước đó, vào ngày 04/04/2018, Bảo hiểm xã hội Hà Nội và các cơ quan liên ngành đã làm việc trực tiếp với đại diện 10 doanh nghiệp có số tiền nợ bảo hiểm xã hội lớn, kéo dài. Đây là 10 doanh nghiệp đã được nhắc nhở, thanh tra và xử phạt nhưng vẫn để tồn  tại số tiền nợ bảo hiểm xã hội quá 6 tháng.

Đến hết tháng 3/2018, số tiền nợ bảo hiểm xã hội của 10 doanh nghiệp trên là 22,4 tỉ đồng, tương ứng với 330 tháng đóng bảo hiểm xã hội và ảnh hưởng quyền lợi của 311 lao động chưa được xác nhận thời gian đóng trên sổ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, có 76 lao động thuộc 10 doanh nghiệp chưa được đóng bảo hiểm xã hội với số tiền là 728,8 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp, ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết: “Trước ngày 5/5, 10 doanh nghiệp tham dự buổi làm việc hôm nay phải thanh toán đầy đủ số tiền nợ bảo hiểm xã hội. Sau thời điểm này, nếu doanh nghiệp nào chưa thực hiện, chúng tôi sẽ áp dụng quy định của Điều 216 Luật Hình sự, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý”.

Như vậy, tính đến ngày 16/4/2018, đã có 01 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Nền móng DuaFat đã nỗ lực vượt khó nộp đủ số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội hơn 900 triệu đồng. Công ty Kỹ thuật Thương mại Balkal đã trả một phần số tiền nợ 250 triệu đồng, Công ty Dược phẩm Thiên Hoa Phú chi nhánh Hà Nội cũng đã trả trước 100 triệu đồng.

Tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội mà 04 doanh nghiệp nộp lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đến nay là 1,25 tỷ đồng.

Ngọc Hân