Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh

28/04/2012 10:10 H.D
(GDVN) - Đó là những mẫu xe  sang đang nổi đình, nổi đám tại Việt Nam trong thời gian gần đây, và xứng tầm với những mẫu xe này là những biển số miễn chê.
Rolls-Royce Phantom màu đen biển kiểm soát 14P-3666
Rolls-Royce Phantom màu đen biển kiểm soát 14P-3666
Rolls-Royce Phantom màu xanh cửu long biển kiểm soát 14A-03888
Rolls-Royce Phantom màu xanh cửu long biển kiểm soát 14A-03888
Rolls-Royce Phantom màu xanh cửu long biển kiểm soát 14A-03888
Rolls-Royce Phantom màu đen chưa biển
Rolls-Royce Ghost biển kiểm soát 14A-03333
Rolls-Royce Ghost: 14A-03668
Rolls-Royce Ghost: 29A-29999
Rolls-Royce Ghost: 29A-29999
Bentley Flying Spur: 14N-6669 .
Bentley Flying Spur: 14N-6669 .
Maybach 62s: 80H-6869
Maybach 62s: 80H-6869
Maybach 62s: 80H-6869
S600 : 14A - 029.99
Range Rover Autobiography Black chưa biển số
Range Rover Autobiography Black chưa biển số
Hummer 14N-8595
Camaron 14A-011.02
Camaron 14A-011.02
Porsche cayenne turbo 14 A- 022.99
Porsche cayenne turbo 14 A- 022.99
Porsche cayenne 14P-1669
Porsche panamera 4s
Porsche panamera 4s
H.D