Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh

28/04/2012 10:10
H.D
(GDVN) - Đó là những mẫu xe  sang đang nổi đình, nổi đám tại Việt Nam trong thời gian gần đây, và xứng tầm với những mẫu xe này là những biển số miễn chê.
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 1
Rolls-Royce Phantom màu đen biển kiểm soát 14P-3666
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 2
Rolls-Royce Phantom màu đen biển kiểm soát 14P-3666
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 3
Rolls-Royce Phantom màu xanh cửu long biển kiểm soát 14A-03888
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 4
Rolls-Royce Phantom màu xanh cửu long biển kiểm soát 14A-03888
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 5
Rolls-Royce Phantom màu xanh cửu long biển kiểm soát 14A-03888
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 6
Rolls-Royce Phantom màu đen chưa biển
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 7
Rolls-Royce Ghost biển kiểm soát 14A-03333
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 8
Rolls-Royce Ghost: 14A-03668
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 9
Rolls-Royce Ghost: 29A-29999
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 10
Rolls-Royce Ghost: 29A-29999
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 11
Bentley Flying Spur: 14N-6669 .
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 12
Bentley Flying Spur: 14N-6669 .
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 13
Maybach 62s: 80H-6869
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 14
Maybach 62s: 80H-6869
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 15
Maybach 62s: 80H-6869
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 16
S600 : 14A - 029.99
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 17
Range Rover Autobiography Black chưa biển số
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 18
Range Rover Autobiography Black chưa biển số
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 19
Hummer 14N-8595
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 20
Camaron 14A-011.02
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 21
Camaron 14A-011.02
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 22
Porsche cayenne turbo 14 A- 022.99
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 23
Porsche cayenne turbo 14 A- 022.99
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 24
Porsche cayenne 14P-1669
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 25
Porsche panamera 4s
Ngắm dàn Rolls-Royce, Bentley biển đẹp tại Quảng Ninh ảnh 26
Porsche panamera 4s
H.D