Ông Lê Quang Cường được kéo dài thời gian công tác

06/09/2018 07:05
Nhật Minh
(GDVN) - Ông Lê Quang Cường sẽ làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học sau khi hết tuổi làm công tác quản lý.

Tại Quyết định 1098/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Giáo sư Tiến sỹ Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý kể từ ngày 1/9/2018, để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y Hà Nội theo Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Nhật Minh