Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

30/07/2019 22:52
Nhật Minh
(GDVN) - Ông Trần Tiến Hưng được phê chuẩn làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, tại Quyết định số 938/QĐ-TTg, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Quốc Khánh để nhận nhiệm vụ mới.

Nhật Minh