Phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

07/01/2020 06:31
Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng đã phê chuẩn ông Nguyễn Đức Vượng làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nhật Minh