Dự báo lạm phát bình quân năm 2019

Dự báo lạm phát bình quân năm 2019
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu để có giải pháp bình ổn thị trường.

Ban hành Bộ tiêu chí mỗi xã một sản phẩm

Ban hành Bộ tiêu chí mỗi xã một sản phẩm
(GDVN) - Bộ tiêu chí OCOP là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội.