PVN có 5 doanh nghiệp được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2018

22/12/2018 06:34
An Nhiên
(GDVN) - Ngày 20/12 đã diễn ra Lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 5 doanh nghiệp được vinh danh.

Ngày 20/12 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 5 doanh nghiệp được công nhận trong đợt này.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia (THQG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TT ngày 25/11/2003.

Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã tiến hành đợt lựa chọn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 6, năm 2018, nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2018.

Năm nay, có 97 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 5 doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018 gồm: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA- PETROSETCO), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Đại diện PVCFC nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PVCFC nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PVFCCo nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PVFCCo nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PSA nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PSA nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PTSC nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PTSC nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PVGAS nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.
Đại diện PVGAS nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018.

Việc lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia chỉ là sự khởi đầu để các doanh nghiệp trở thành đối tác của chương trình, các doanh nghiệp sẽ nhận được sự bảo trợ cho các thương hiệu sản phẩm có chất lượng và uy tín kinh doanh, nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu của mình ra thế giới.

An Nhiên