Đất và Người

Đất và Người
(GDVN) - Than ôi, xin chớ quên, tiền nhân từng đổ máu để giành lấy ruộng đất cho dân cày!