Quốc hội quyết tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023

11/11/2022 15:32
Lam An/tổng hợp
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, từ ngày 1/7/ 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Chiều 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, chiều 11/11. Ảnh: vov.vn ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, chiều 11/11. Ảnh: vov.vn

Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Nội dung này được thể hiện trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua chiều nay 11/11, với 451/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90,56% tổng số đại biểu Quốc hội).


Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu/tháng cần khoảng 60.000 tỷ đồng

Theo đó, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng; Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 648.213 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30-12-2021 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022.

Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 – 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ảnh: quochoi.vn ảnh 3

Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến nội dung này, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, có nhiều ý kiến đề nghị cần điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 01/01/2023, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương; có ý kiến tăng 12,5% chi cho đối tượng trợ cấp hàng tháng.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, nếu áp dụng tăng lương từ 1/01/2023 thì đúng vào thời điểm đầu năm gần với tết dương lịch và âm lịch. Đây là thời điểm nhạy cảm, nhu cầu mua sắm sử dụng hàng hóa dịch vụ của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, tạo sức ép lên điều hành giá cả do tâm lý tăng lương đi kèm với tăng giá, gây áp lực đối với việc kiểm soát lạm phát và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hơn nữa, tại Kết luận số 42-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương, sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban chấp hành Trung ương đã đồng ý điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo đề nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ và thời điểm áp dụng từ 01/7/2023.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu theo đúng tinh thần Kết luận số 42-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương và đúng theo Tờ trình Chính phủ” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Hoàng Thanh Tùng nói.

Lam An/tổng hợp