Quy trình giao, nhận đề thi quốc gia như thế nào?

23/06/2019 14:05
Linh Hương
(GDVN) - Theo quy định, sáng 24/6/2019 sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tổ chức giao, nhận đề thi quốc gia 2019 tới các điểm thi tại tỉnh mình.

Năm 2019, cả nước có hơn 887.000 thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Theo quy định, việc giao nhận đề thi sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện vào sáng 24/6. Theo đó, Sở sẽ tiến hành giao đề thi tới các điểm thi trong tỉnh.

Khi nhận đề thi, các Trưởng điểm thi phải kiểm tra để khẳng định niêm phong của bì đựng đề thi còn nguyên vẹn, số lượng túi đề thi ghi trên nhãn khớp với số phòng thi theo từng môn của điểm thi (tất cả các túi đề thi có 24 đề), mỗi bài thi có một bì đề thi dự phòng; nếu thiếu phải báo ngay Ban coi thi để bổ sung kịp thời.

Đề thi phải bảo quản trong tủ sắt riêng biệt có khóa (không dùng chung với tủ đựng bài thi).

Quy trình giao, nhận đề thi quốc gia như thế nào? ảnh 1
Theo quy định, mọi khâu trong việc làm đề thi, in sao, bảo mật đề thi trung học phổ thông quốc gia đều có sự giám sát chặt chẽ của công an, thanh tra. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Kể từ lúc nhận đề thi, tủ đựng đề thi phải được niêm phong và phải tổ chức bảo vệ đề thi theo đúng quy định (nhãn niêm phong tủ đựng đề thi phải có đủ chữ ký của Trưởng và Phó Trưởng điểm thi là người của trường đại học, chìa khóa do Trưởng điểm thi giữ, công an bảo vệ liên tục 24/24).

Mỗi lần mở niêm phong tủ đựng đề thi phải có chứng kiến của công an và người ký nhãn niêm phong, đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong, biên bản có đủ họ tên, chữ ký của những người niêm phong và chứng kiến.

Niêm phong toàn bộ máy điện thoại, photo ở các điểm thi quốc gia

Ngoài ra, theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên đến các Hội đồng thi tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình.

Quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, nhất là đối với các thí sinh tự do; hướng dẫn chi tiết kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi, đề thi để tăng cường bảo mật; đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24 giờ/ngày và tăng cường trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, Hội đồng thi.

Linh Hương