Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2)

11/05/2012 11:23
Độc giả Trần Kháng
(GDVN) - Hè về, sắc đỏ của hoa phượng lại gợi nhớ lại những kỉ niệm vui buồn của thời học trò đã qua và tô điểm cho vẻ đẹp phố phường.
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 1
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 2
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 3
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 4
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 5
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 6
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 7
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 8
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 9
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 10
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 11
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 12
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 13
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 14
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 15
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 16
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 17
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 18
Sắc hoa phượng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội (P2) ảnh 19

Độc giả Trần Kháng