Đình Cương làm 'chim mồi' cho Dương Văn Thái 'gặt Vàng'

15/11/2011 23:10 Võ Hóa
(GDVN) - Dương Văn Thái và Đình Cương đã phối hợp ăn ý với nhau để chiến thắng các đối thủ tại nội dung 800m nam, mang về tấm HCV thứ 9 cho điền kinh VN.
Võ Hóa