Tarung Derajat: Đấm, đá, đạp, cùi chỏ, lên gối…

23/11/2011 17:05 Anh Thy
(GDVN) - Chỉ là trận đấu biểu diễn Tarung Derajat nhưng cũng khiến người xem ớn lạnh. Thế là đủ biết độ tàn khốc của môn võ truyền thống Indonesia.
Anh Thy