Tarung Derajat hay đấu võ trên đường phố?

Anh Thy
(GDVN) - Hai ‘võ sĩ đường phố’ đang cố làm nhau đau đớn chỉ để đổi lấy vài đồng tiền thưởng của những kẻ mê đánh đấm.
Anh Thy
Đang tải tin...