Tarung Derajat hay đấu võ trên đường phố?

23/11/2011 17:03 Anh Thy
(GDVN) - Hai ‘võ sĩ đường phố’ đang cố làm nhau đau đớn chỉ để đổi lấy vài đồng tiền thưởng của những kẻ mê đánh đấm.
Anh Thy