Tarung Derajat: Môn võ không khoan nhượng

23/11/2011 17:06 Anh Thy
(GDVN) - Một kênh truyền hình của Indonesia ‘hồn nhiên’ quay một trận đấu bạo lực của môn Tarung Derajat và còn có cả phần bình luận.
Anh Thy