Sở Giáo dục đề nghị Tỉnh thanh, kiểm tra toàn diện Trường CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk

14/12/2022 06:28
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk tự phê duyệt danh sách trúng tuyển, tuyển sinh 243 học sinh để tổ chức dạy học tại trường là không đúng quy định

Liên quan đến việc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự tổ chức tuyển sinh và dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông cho 243 học sinh khi chưa thực hiện liên kết với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn, ngày 9/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã có văn bản báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc này.

Trường chưa xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023, kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông theo quy định

Theo đó, văn bản số 2113/SGDĐT-GDTrH-GDTX về "báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh và tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk" của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này nhấn mạnh, việc tuyển sinh 243 học sinh để tổ chức dạy học tại trường này là không đúng quy định và chưa đủ các điều kiện để thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông theo Thông tư 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục đề nghị Tỉnh thanh, kiểm tra toàn diện Trường CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk ảnh 1

Một lớp học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông được tổ chức tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Cụ thể, nội dung văn bản này nêu: "Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10527/UBND-KGVX ngày 05/12/2022 về việc kiểm tra và đề xuất hướng giải quyết liên quan đến Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, ngày 06/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, thành lập Đoàn kiểm tra việc tuyển sinh và dạy học đối với học viên lớp 10 Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Theo đó, ngày 07/12/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra. Căn cứ biên bản kiểm tra ngày 07/12/2022 của Đoàn kiểm tra tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung cụ thể như sau:

Việc tuyển sinh đối với học viên lớp 10 Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch tuyển sinh số 84/KHTS-CĐKTĐL ngày 14/4/2022 về việc triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm học 2022-2023 tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.


CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk dạy "chui" văn hóa THPT: Yêu cầu xử lý cá nhân sai phạm

Đồng thời, thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 theo Quyết định số 327ª/QĐ-CĐKTĐL ngày 11/8/2022. Kết quả tuyển sinh: số học sinh đăng ký là 243; số hồ sơ học sinh được xét học là 243.

Tuy nhiên, việc nhà trường đã tuyển sinh 243 học viên vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại trường, Hiệu trưởng tự phê duyệt danh sách trúng tuyển, chưa ký hợp đồng với các đơn vị Giáo dục thường xuyên trên địa bàn để tổ chức dạy học.

Vì vậy, 243 học viên nói trên chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn y danh sách trúng tuyển vào lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023".

Bên cạnh đó, việc tổ chức dạy học đối với học viên lớp 10 Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, cũng được văn bản này đề cập đến sau khi đoàn thực hiện việc kiểm tra.

Về đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 10 năm học 2022-2023: Có 11 giáo viên giảng dạy lớp 10, trong đó có 8 giáo viên đã tham gia bồi dưỡng để thực hiện giảng dạy theo Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông theo Thông tư 12/2022/TTBGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư số 12).

Còn lại 3 giáo viên chưa tham gia bồi dưỡng, trong đó có 2 giáo viên môn Vật lý và 1 giáo viên môn Lịch sử. Giáo viên dạy môn Lịch sử hiện là giáo viên Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Buôn Ma Thuột).

Về cơ sở vật chất: Nhà trường bố trí đầy đủ phòng học cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 (với 5 phòng học cho 5 lớp). Có thư viện, có phòng y tế, khu giáo dục thể chất. Tuy nhiên, chưa có phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

Về thiết bị dạy học: Nhà trường có 8 phòng học với 127 máy tính dành cho học viên học nghề; có 4 máy chiếu; 1 máy tính xách tay; 1 máy in "HP" phục vụ dạy học.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, nhà trường chưa mua sắm, chưa xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông theo quy định tại Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.

Về việc tổ chức dạy học: Việc biên chế số lượng học viên/lớp: Nhà trường biên chế 243 học viên lớp 10 năm học 2022-2023 vào 5 lớp (10A1: 46; 10A2: 59; 10A3: 39; 10A4: 47; 10A5: 52). Như vậy, việc biên chế số lượng học viên/lớp chưa đồng đều, có lớp vượt xa giới hạn quy định (45 học sinh/ lớp).

Bên cạnh đó, báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng cho biết, Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk chưa xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 đối với học viên lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông.

Đồng thời, chưa có kế hoạch giáo dục của tổ/ nhóm chuyên môn; giáo viên chưa xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ dạy học còn thiếu và chưa đúng quy định; chưa thực hiện giảng dạy các chuyên đề dạy học các hoạt động giáo dục theo quy định.

Việc kiểm tra, đánh giá, nhà trường thực hiện theo Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, việc đánh giá còn sơ sài (thể hiện trong sổ điểm). Sổ điểm chưa đúng quy định. Sổ đầu bài thiếu một số môn giáo viên chưa phê và thể hiện việc ghi chép bất cập.

Sở Giáo dục đề nghị Tỉnh thanh, kiểm tra toàn diện Trường CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk ảnh 3

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chỉ rõ, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tổ chức tuyển sinh và tự phê duyệt danh sách trúng tuyển 243 học sinh. Ảnh: CTV

Ngoài ra, đối chiếu danh sách học viên lớp 10 năm học 2022-2023 nhà trường báo cáo và số học viên trong sổ điểm thì có sự chênh lệnh về số lượng học sinh trong danh sách 243 học sinh lớp 10 đã tuyển.

Việc phân công chủ nhiệm không hợp lý (chỉ có 2 giáo viên thực dạy văn hóa được phân công làm giáo viên chủ nhiệm, 3 lớp còn lại do 3 giáo viên dạy nghề làm công tác chủ nhiệm).

Qua đó, báo cáo này chỉ rõ: "Kết quả kiểm tra cho thấy Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh 243 học sinh để tổ chức dạy học tại trường là không đúng quy định.

Chưa đủ các điều kiện để thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông theo Thông tư 12, từ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đến việc xây dựng kế hoạch dạy học/giáo dục (việc xây dựng kế hoạch là yêu cầu bắt buộc, không thể thiếu trong tổ chức dạy học) và kiểm tra, đánh giá chưa đúng quy định".

Đề nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

Về đề xuất hướng giải quyết, báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, đồng thời để đảm bảo quyền lợi của người học, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh ký kết hợp đồng với Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để tổ chức dạy học cho các học viên mà Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh năm học 2022-2023.

Sau khi 2 đơn vị ký kết hợp đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tờ trình đề nghị của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để chuẩn y danh sách học viên trúng tuyển (bổ sung) vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023 của đơn vị.

Đồng thời yêu cầu Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức dạy bù, dạy phụ đạo để bổ sung phần kiến thức, kỹ năng ở một số môn học còn thiếu theo quy định tại Thông tư số 12 cho các học viên nói trên của Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk .

Đối với việc đề xuất xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đã để xảy ra sai phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh này chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thanh tra, kiểm tra toàn diện nhà trường để có cơ sở xác định mức độ sai phạm và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trung Dũng