Trong thời gian chờ xử lý, CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk được tiếp tục dạy 243 học sinh

29/11/2022 16:13
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 243 học sinh này chưa được Sở GD phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2022-2023.

Liên quan đến việc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự tổ chức tuyển sinh và dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông cho 243 học sinh khi chưa thực hiện liên kết các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn, ngày 28/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân dân tỉnh Đắk Lắk về việc này.

Theo đó, văn bản số 1985/SGDĐT-GDTrH-GDTX của Sở này gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc "kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh" nhấn mạnh rằng, các thông tin báo chí đưa tin trong thời gian vừa qua là có cơ sở.

Cụ thể, trong công văn này nêu: "Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10255/UBND-KGVX ngày 24/11/2022 về việc kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk; căn cứ biên bản cuộc họp ngày 25/11/2022 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xem xét, tham mưu xử lý việc tuyển sinh học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung cụ thể như sau:

Năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh 243 học viên vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại trường; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức dạy học khi chưa phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; những học sinh này chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023. Như vậy, các thông tin báo chí đưa tin trong thời gian vừa qua là có cơ sở".

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, nội dung trong công văn được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk gửi đi cũng cho biết thêm, về việc tuyển sinh học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022- 2023 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã có 02 văn bản gửi Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Cụ thể là: Công văn số 1783/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28/10/2022; Công văn số 1815/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 02/11/2022 gửi Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Các văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để thay báo cáo.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã có nêu ý kiến: Đối với việc các trường trung cấp, cao đẳng có tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, phải thực hiện theo Công văn số 2570/BGDĐT-GDTX ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, về việc giảng dạy chương trình cấp Trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 08/4/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1257/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng.

Trong các văn bản đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã khẳng định, việc Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh và tổ chức dạy học là thực hiện không đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và cần có phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi của người học.

Bên cạnh đó, ngày 14/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng đã ban hành Công văn số 1894/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc tuyển sinh học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022 -2023 tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đề nghị khẩn trương có phương án giải quyết để đảm bảo quyền lợi của người học.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin thêm: "Căn cứ biên bản cuộc họp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 25/11/2022, đồng thời để đảm bảo quyền lợi của người học, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý theo hướng như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 12) tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để đánh giá thực trạng việc tổ chức dạy học đối với 243 học viên đã được nhà trường tuyển sinh vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023;

Trên cơ sở thông báo kết quả của đoàn kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh ký kết hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để tổ chức dạy học cho 243 học viên mà Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh.

Sau khi 2 đơn vị ký kết hợp đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tờ trình đề nghị của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để chuẩn y danh sách học viên trúng tuyển (bổ sung) vào lớp 10 năm học 2022-2023 của đơn vị.

Trong trường hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk thực hiện chương trình dạy học không đúng theo Thông tư số 12, yêu cầu 2 đơn vị thống nhất việc dạy bù, dạy phụ đạo để bổ sung phần kiến thức, kỹ năng còn thiếu theo quy định tại Thông tư số 12.

Trong thời gian xử lý các nội dung trên, đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tiếp tục tổ chức dạy học đối với 243 học viên của nhà trường để đảm bảo quyền lợi học tập cho học viên, tuyệt đối không để gián đoạn việc học của học viên".

Trung Dũng