Sở Giáo dục Hải Phòng chỉ rõ sai phạm của Trường Trung học phổ thông Lê Chân

08/10/2021 10:47
LÃ TIẾN - PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
Theo kết quả kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, hai lớp thuộc trường Trung học phổ thông Lê Chân đã tổ chức, thực hiện thu một số khoản đầu năm không đúng quy định.

Trước đó, phụ huynh học sinh của trường Trung học phổ thông Lê Chân (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã phản ánh việc nhà trường thực hiện thu một số khoản đầu năm học 2021 – 2022 không đúng quy định, có dấu hiệu lạm thu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 2/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ông Bùi Văn Kiệm đã chủ trì làm việc với Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Chân để làm rõ thông tin phản ánh trên.

Cùng ngày, nhà trường đã hoàn tất việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh trong nội bộ và có báo cáo giải trình về một số khoản thu đầu năm học 2021 – 2022 theo phản ánh.

Căn cứ vào báo cáo của trường, kết quả làm việc của các bộ phận chức năng thuộc Sở tại nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các khoản thu của nhà trường đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, việc tổ chức, thực hiện thu một số khoản ở lớp 11B2 và lớp 10C8 không đúng quy định.

Trong đó có các khoản thu: Ủng hộ ngày thành lập trường; quỹ lớp; quỹ trường; tiền học thêm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, học ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài (khi chưa tổ chức dạy thêm học thêm tại trường); quỹ Thanh niên, vệ sinh, nước uống.

Việc quản lý và giám sát của lãnh đạo trường Trung học phổ thông Lê Chân đối với giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 11B2 và lớp 10C8 là thiếu chặt chẽ.

Để xảy ra tình trạng giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh tùy tiện triển khai và thu một số khoản thu, dẫn đến sai phạm và gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nhà trường và ngành Giáo dục.

Nhận thức rõ về những sai phạm trên, trường Trung học phổ thông Lê Chân đã yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm lớp 10C8 cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp liên lạc, xin lỗi và hoàn trả lại các khoản thu chưa đúng cho cha mẹ sinh.

Tạm dừng phân công công tác của chủ nhiệm lớp 10C8 và thay bằng giáo viên khác.

Ban Giám hiệu đã họp và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Hai lớp thuộc trường Trung học phổ thông Lê Chân đã tổ chức, thực hiện thu một số khoản đầu năm học 2021 - 2022 không đúng quy định (Ảnh: Phương Linh)

Hai lớp thuộc trường Trung học phổ thông Lê Chân đã tổ chức, thực hiện thu một số khoản đầu năm học 2021 - 2022 không đúng quy định (Ảnh: Phương Linh)

Từ việc thực hiện thu các khoản đầu năm không đúng quy định tại trường Trung học phổ thông Lê Chân cũng như những biểu hiện của tình trạng lạm thu trong các nhà trường vào đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ban hành Công văn số 2169/SGDĐT-KHTC ngày 02/10/2021 về việc chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm quán triệt các quy định về các khoản thu đến giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm; học sinh và cha mẹ học sinh.

Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin báo chí tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân, cha mẹ học sinh hiểu đúng, nắm rõ về các khoản thu trong nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập 03 đoàn kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, trong đó chú trọng nội dung kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2021-2022 ở các đơn vị. Xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân sai phạm.

Sở cũng yêu cầu trường Trung học phổ thông Lê Chân tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm như đã nêu; xử lý các sai phạm theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, Sở sẽ xem xét trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường theo đúng quy định.

Trước khi vào năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 1866/SGDĐT-KHTC, ngày 31/8/2021 về thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2020.

Tuy nhiên, để xảy ra các sai phạm như báo chí phản ánh có trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác phổ biến, quán triệt, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo xin nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.

LÃ TIẾN - PHẠM LINH