Mở rộng cánh cửa cho ngành dầu khí

Mở rộng cánh cửa cho ngành dầu khí
GDVN- Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) lần đầu được trình ra Quốc hội xem xét, thảo luận trước Quốc hội.