Công đoàn y tế Việt Nam không ngừng đổi mới và lớn mạnh

30/06/2018 07:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được.

Ngày 28/6/2018, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã khai mạc.

Báo cáo tại Đại hội, bà TrầnThị Bích Hằng Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, tính đến cuối năm 2017 số lượng cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Y tế là 465.000 người gồm các đơn vị Y tế Trung ương và Y tế 63 tỉnh, thành phố.

Trong số đó Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam là 103 đơn vị, với 43.350 công chức viên chức lao động, đoàn viên nữ chiếm 61%; Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 8.2 cao hơn mức trung bình của Asean; nhưng sự phân bố nhân lực y tế chưa đồng đều giữa các lĩnh vực; giữa các tuyến; giữa các vùng, miền trên cả nước...

Tiền lương, thu nhập và các chế độ chính sách về phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ công chức viên chức lao động cơ bản được các đơn vị thực hiện nghiêm, trong toàn ngành không để xảy các ra tình trạng lao động không có việc làm, ngừng việc tập thể, nợ lương, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu nhập bình quân của cán bộ công chức viên chức lao động ở mức từ 5,9 triệu đồng/người/tháng.

Tư tưởng, tâm trạng của cán bộ công chức viên chức lao động cơ bản ổn định và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên đứng trước những thách thức, khó khăn, gây nên tâm lý lo lắng bất an trong khi làm việc, ảnh hưởng nhiều đến tâm tư, tình cảm, đời sống của cán bộ công chức viên chức lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn.

Song cán bộ công chức viên chức lao động toàn ngành đã luôn cố gắng, nỗ lực hết sức trên tất cả mọi lĩnh vực, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế, tận tụy hết lòng vì người bệnh. Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở;

Thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động Ngành Y tế;

Vận động đoàn viên công đoàn và người lao động Y tế tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân;

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh vì sự phát triển bền vững của Ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương đánh giá cao thành tích mà Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo ông Bùi Văn Cường, trong thời gian tới, quan hệ lao động ngày càng càng phức tạp hơn; yêu cầu của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn ngày càng cao hơn. Bối cảnh trên đòi hỏi công đoàn y tế Việt Nam cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Theo đó, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt nhất chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức viên chức người lao động trong ngành với những giải pháp cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, cán bộ công chức viên chức lao động giỏi về y thuật, y lý, sáng về y đức; tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đối với người đứng đầu phải giỏi và ngang tầm nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn phải theo hướng thiết thực và hiệu quả...

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được.

Bộ trưởng đồng tình với các chỉ tiêu, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 như báo cáo đã trình bày tại đại hội và đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tin tưởng đoàn viên công đoàn, người lao động Ngành Y tế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sáng tạo, tâm huyết với nghề, vượt qua khó khăn thử thách, xứng đáng với niềm tin cậy mà Đảng và nhân dân giao phó.

Công đoàn y tế Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới và lớn mạnh, thực sự là người đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của đội ngũ cán bộ y tế trong cả nước, cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn Việt Nam.

Tại đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền dân chủ để đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội.

Đồng thời mỗi đại đại biểu hãy đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ mới cũng như đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII có đủ phẩm chất và năng lực để chỉ đạo hoạt động Công đoàn ngành, hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Bộ trưởng Y tế phát biểu tại đại hội.

Bộ trưởng cũng nêu một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, trao đổi và quyết định trong các chương trình công tác nhiệm kỳ tới:

Một là, với vai trò Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Y tế Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Liên đoàn Lao động các tỉnh thành phố để bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gần 500 ngàn cán bộ y tế toàn ngành, không chỉ các đơn vị thuộc trực thuộc bộ.

Coi chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động trong ngành y tế là chức năng quan trọng, xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Hai là, Ngành Y tế đang đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch.

Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như quản trị doanh nghiệp.

Như vậy Công đoàn Y tế Việt Nam cần xây dựng mô hình công đoàn phù hợp với mô hình tự chủ như các doanh nghiệp để thực hiện tốt Quy chế dân chủ công khai minh bạch trong mọi hoạt động ở cơ sở.

Ba là, đổi mới phương thức tuyên truyền và các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát động thi đua có chủ đề, chủ điểm và phù hợp; tập trung chỉ đạo hiệu quả nội dung thi đua.

Động viên đoàn viên, người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể, đơn vị; làm chủ bản thân trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Mạnh dạn đấu tranh chống lại mọi biểu hiện sai trái, tiêu cực nhằm bảo vệ, xây dựng các tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn từng đơn vị trong sạch phát triển vững mạnh. 

Bốn là, xây dựng cơ chế phản ánh thông tin kịp thời từ đoàn viên công đoàn, người lao động các cấp, qua đó kiến nghị với cơ quan chức năng để để xuất, sửa đổi chính sách hoặc xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật lao động, xâm hại lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ y tế và người lao động trong ngành y tế.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên.

Năm là, tiếp tục triển khai chương trình 295 của Công đoàn Y tế Việt Nam kết hợp phát động thi đua học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh với chủ đề “ Siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức, nâng cao nghiệp vụ”.

Trúc Diệp