Thông tin cải chính, xin lỗi

Thông tin cải chính, xin lỗi
GDVN- Ban Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chân thành xin lỗi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng bạn đọc về những sai sót trên.