Khói Shi-sha đã bay vào cửa lớp

Khói Shi-sha đã bay vào cửa lớp
(GDVN) - Nhóm học sinh trung học cơ sở đã tìm đến chất kích thích mang tên Shi-sha để đưa vào trường cho các bạn dùng chung.

Đột phá trong mô hình cai nghiện tại An Giang

Đột phá trong mô hình cai nghiện tại An Giang
(GDVN) - Mô hình mới đã tạo được sự kết nối giữa các địa phương với nhau, giữa địa phương với cơ sở cai nghiện trong việc gắn cai nghiện với hòa nhập cộng đồng.

Phát hiện loại ma túy mới cực độc

Phát hiện loại ma túy mới cực độc
(GDVN) - Viện khoa học hình sự, Bộ Công an vừa phát hiện 2 loại chất ma túy mới cực độc.Hai loại chất này chưa nằm trong danh mục các chất ma túy tại Việt Nam