Lịch tiêm chủng quốc gia các mẹ PHẢI biết

10/02/2014 16:13 Theo BV Nhi TƯ/Khám phá
Đầu năm, mẹ đừng quên đánh dấu ngày và đưa bé đi tiêm đúng thời gian qui định để bảo vệ sức khỏe bé và cộng đồng.

Theo BV Nhi TƯ/Khám phá