Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của công ty Medisol

29/11/2019 10:00 Nhật Minh
(GDVN) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Medisol đề nghị tự nguyện thu hồi 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày 26/11/2019, ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ký quyết định số 726/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Medisol.

Quyết định nêu rõ theo đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Medisol tại văn thư số 01/2019/CV-MDS đề ngày 15/10/2019 về việc thu hồi tự nguyện 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo quyết định, các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên đã đuợc Cục Quản lý Duợc cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Medisol (Địa chỉ: số 79C Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đua sản phẩm ra thị trường.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Medisol, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nhật Minh