Sông Kôn: Nơi ấy cần chúng tôi

Sông Kôn: Nơi ấy cần chúng tôi
Chuyến đi “Hướng về Đông Giang” của sinh viên trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng đã mang lại những niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân nơi đây.