Lời hứa!

16/06/2021 16:10
GDVN- Từ xưa tới nay, lời hứa luôn được coi trọng, lời hứa được xem là sự đảm bảo uy tín cho một người, một tổ chức, một quốc gia…