Bộ đang cổ xúy … cho học lệch

02/04/2014 07:35
(GDVN) - Phương án thi tốt nghiệp mà Bộ đưa ra được đánh giá có nhiều điểm mới nhằm thay đổi toàn diện chất lượng giáo dục THPT lại là một phương án “lợi bất cập hại"?