Thầy Bùi Nam đề xuất phân ban từ lớp 8, 9

26/05/2018 06:33
(GDVN) - Việc học theo chương trình phân ban từ lớp 8, 9 sẽ giải quyết vấn đề chuyên môn hóa, học sinh sẽ học được kiến thức chuyên sâu để định hướng nghề tương lai.