Hà Nội chốt 4 môn thi vào lớp 10

Hà Nội chốt 4 môn thi vào lớp 10
GDVN- Điểm mới đáng chú ý là mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập.