Trường Đại học Giao thông vận tải công bố điểm sàn, ngành cao nhất lên tới 22

17/08/2021 06:03
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Giao thông vận tải công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đầu vào theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp.

Tại Hà Nội, mức điểm sàn xét tuyển của các ngành từ 16 đến 22 điểm. Năm nay có các ngành tuyển sinh mới là Tài Chính-Ngân hàng, Robot và Trí tuệ nhận tạo đều có mức điểm sàn là 18.

Tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh, mức điểm sàn xét tuyển của các ngành từ 15 đến 21 điểm.

Cụ thể, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đầu vào đại học hệ chính quy theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 các ngành của Trường Đại học Giao thông vận tải như sau:

Thùy Linh