Nhà đầu tư ngoại xếp hàng mua nợ xấu DN Việt: Không dễ!

Nợ xấu có tài sản đảm bảo bằng bất động sản của Việt Nam đang được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Đây có thể là miếng mồi ngon cho các ông chủ ngoại. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế lại không hề dễ do những rào cản về pháp lý, thủ tục.
Đang tải tin...