Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đang tải tin...