Tự tin là dám thi tuyển Hiệu phó, Hiệu trưởng

(GDVN) - Quy định dự thi tuyển Hiệu trưởng là phải làm Hiệu phó trên 3 năm và được quy hoạch vào chức danh Hiệu trưởng với sự tín nhiệm cao của hội đồng sư phạm trường.
Đang tải tin...