Kiến nghị bổ sung một số vấn đề trong việc bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội

02/03/2013 07:32
(GDVN) - Bốn bản Hiến pháp của nước ta là Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 đều thừa nhận quyền bãi miễn các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, chỉ có bản Hiến pháp đầu tiên là Hiến pháp 1946 đề cập cụ thể cơ chế pháp lý để cử chi thực hiện quyền này.

Quốc hội bãi nhiệm bà Đặng Thị Hoàng Yến

26/05/2012 14:07
Với 91,4% số phiếu tán thành, tại phiên họp kín ở hội trường sáng nay (26.5), Quốc hội đã nhất trí bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội (ĐBQH) của bà Đặng Thị Hoàng Yến.