Hiệu quả từ mô hình Bệnh viện vệ tinh

23/11/2016 10:00
(GDVN) - Theo đề án 1816 của Chính phủ, từ năm 2013 bệnh viện tuyến Trung ương đã trực tiếp đi khảo sát và thực hiện các gói chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện cơ sở.