Vì dân, vì nước, Bộ trưởng hãy thẳng thắn

12/07/2018 09:15
(GDVN) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) có thông cáo chính thức đổi tên tất cả các “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí” xong trước ngày 20/7/2018.