Bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

10/05/2017 18:04
(GDVN) - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế

Trung ương nghe phương án nhân sự chủ chốt

09/10/2015 11:27
(GDVN) - Ngày 8/10, ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), Trung ương đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về phương án nhân sự chủ chốt khóa XII.