Ts Trần Công Trục: TQ chỉ muốn hợp tác chung, né tránh phân giới

Ts Trần Công Trục: TQ chỉ muốn hợp tác chung, né tránh phân giới
(GDVN) - Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn cứ chủ trương “chủ quyền thuộc Trung Quốc, gác tranh chấp cùng khai thác” và yêu sách chủ quyền 85% diện tích Biển Đông. Quan điểm muốn thỏa thuận hợp tác khai thác chung trước khi phân giới chính là cách Trung Quốc thực hiện ý đồ ấy.