Vì sao đề xuất "khai tử" hơn 1.000 sàn BĐS?

08/06/2014 10:59
Tại Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi mà Chính phủ đang trình Quốc hội, quy định “giao dịch bất động sản phải qua sàn” lại bị hủy bỏ. Vì sao nên nỗi?